HILANG NYA SATU BENDERA..

Jakarta – bharani.id

Catatan untuk sebuah perenungan selasa 3 juli 2018 oleh Sutan Mangkuto

Sadar atau tidak sadar
Di sadari atau tidak..
Selama ini penguat HAM,AKTIVIS, selalu berteriak HAM..HAK AZAZI MANUSIA

Yang selalu di teriakkan cuma HAM
Bendera yang selalu di kibarkan selalu bendera HAM..

Namun ada satu bendera lagi yang seharus nya kita kibarkan ,ada satu kata yang seharus nya kita pertanyakan..
KEWAJIBAN AZAZI MANUSIA ( KAM )

Kita Harus ADIL..
Kita selalu di arahkan pada susunan kata yang janggal, yang berlalu di telinga masyarakat kita..
Dimana HAK DAN KEWAJIBAN..
seharus nya KEMWAJIBAN DAN HAK..

mana mungkin kita mendapatkan HAK tanpa KEWAJIBAN…
bagaimana seorang umat manusia ,umat tuhan menuntut HAK nya kepada ALLAH..
sementara ia tidak menjalankan KEWAJIBAN nya..( beribadah,berbuat baik dan tidak melanggar aturan ALLAH )

Bagaimana mungkin seorang BOS harus membayar HAK seorang karyawan,sementara ia tidak menjalankan KEWAJIBAN nya..

Yang parah nya lagi..
Ketika TNI / POLRI Menjalankan tugas nya,DI sumpah atas nama ALLAH,menjalankan amanah undang – undang,sebuah aturan yang di buat,Di sepakati dan di sah kan bersama..
Untuk menjamin HAK semua manusia yang berada dalam ruang lingkup sebuah negeri sebuah negara,

Namun ada satu kelompok ,golongan atau perorangan yang bertindak atas pikiran,kepentingan mereka ,tanpa sumpah dan aturan yang jelas,sehingga menyebabkan kematian kepada personil TNI dan polri ,HAM yang suara nya lantang tidak kedengaran sama sekali..

Ok lah jika kira berpikiran ,bahwa itu adalah sebuah resiko atas tugas dan jabatan mereka ..
Namun Apakah kita pernah berfikir,teringat akan status mereka dalam sebuah keluarga ??

Bagi yang bujangan ia punya orang tua,
Bagi yang sudah menikah ,mereka seorang ayah,suami bagi anak dan istri nya ..

Apakah kita berfikir Jika mereka mati,gugur dalam tugas ,memberantas orang – orang,kelompok yang bertindak atas pemahaman mereka,keinginan dan kepentingan kelompok dan organisasi mereka ..

BAHWA ORANG TUA MEREKA,ANAK ISTRI MEREKA JUGA MANUSIA
yang HAK – HAK nya di hadapan ALLAH dan manusia lain nya juga sama…

Anak mereka ,suami mereka ,ayah mereka
Gugur dalam keadaan menjalankan KEWAJIBAN atas TUGAS,JABATAN yang melekat yang di sumpah Atas Nama ALLAH dan KITAB SUCI..
namun di hadapan sebagian orang ,AKTIVIS,penggiat HAM ,mereka tidak punya HAK..

Namun meneriakkan HAK,mengibarkan bendera atas nama HAK sebagai manusia
Yang membuat sebuah gerakan,kelompok dan organisasi bertindak atas dasar pemahaman,pikiran dan kepentingan mereka
Yang mana perbuatan mereka ,aksi,gerakan mereka telah menghilangkan HAK banyak orang…

Bagaimana mungkin kita menuntut HAK atas nama MANUSIA,sementara KEWAJIABAN tidak kita PENUHI sebagai MANUSIA..
Bagaimana kita menuntut ,memperjuangkan KEADILAN bagi seseorang, sementara ia melenyapkan rasa KEADILAN bagi banyak orang…

Itulah makna hidup dalam negara dengan landasan PANCASILA..
KEWAJIBAN sebagai umat tuhan ( sila le 1 )
Menjadi manusia seutuh nya,adil dalam berbuat,beradab dalam tindakan ( sila ke 2 )
KEWAJIBAN untuk bersatu ,dalam kandungan persaudaraan ( sila ke tiga )
Bermufakat untuk bermusyawarah dalam setiap persoalan( sila ke 4 )
Demi Terjamin nya HAK semua manusia
Sehinga KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT TERPENUHI ( Sila ke 5 )

☆☆ Sutan Mangkuto ☆☆